MVO bij Boekel AGF

Als AGF groothandel vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan een gezond leefklimaat. Welke MVO stappen kunnen we als onderneming maken met een positief effect op de maatschappij, economie en de planeet? Een vraag die we aan ons zelf stellen bij elke stap die we zetten. Bekijk hieronder de MVO stappen die wij de afgelopen jaren hebben genomen om ons steentje bij te dragen aan de maatschappij.

MVO - Boekel AGF

Coaching van mensen met een beperking

Wij denken graag in mogelijkheden, niet in beperkingen. Daarom bieden wij leerplekken aan en coachen we mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Ruim 10% van onze werknemers zijn mensen die een beperking hebben. Zij hebben allemaal een persoonlijke coach en speciaal werk dat ingericht is op de individuele capaciteiten.

MVO - Boekel AGF

Gezondheid verbeteren van jongere generatie

Boekel AGF is erkend leverancier van het EUSchoolfruitprogramma. Jaarlijks worden er slechts 8 leveranciers uitgekozen. Wij leveren wekelijks 52.000 porties groenten en fruit aan scholen. Op deze manier voorzien wij onze jongere generatie van de broodnodige AGF vitamines en helpen wij kinderen vanaf een jonge leeftijd een gezonde levensstijl ontwikkelen.

MVO - Boekel AGF

Minimale voedselverspilling

Om de belasting op onze natuur te minimaliseren beperken we de verspilling van onze AGF tot een minimum (0,8%). Zo min mogelijk verspillen betekent niet alleen een goede voorraadbeheersing, maar ook het hebben van een doel voor voedsel dat dicht bij de houdbaarheidsdatum is. We verwerken dit voedsel bijvoorbeeld in onze heerlijke No Waste, Great Taste producten. Ook bieden we het product dan met korting aan. Wekelijks versturen we No Waste aanbiedingen via WhatsApp naar aangemelde klanten. Op deze manier vindt 99,2% van ons AGF een doel! We zijn al eens genomineerd voor de top 250 van duurzaamheidsbedrijven in Nederland.

MVO - Boekel AGF

Beperking transportkilometers

Bij Boekel AGF vinden we het belangrijk de CO2 voetafdruk zo laag mogelijk te houden. Daarom beperken we transportkilometers tot een minimum en proberen zo veel mogelijk te kopen bij lokale telers. We kopen momenteel 40% van onze producten bij lokale leveranciers. Op deze manier verminderen we de afstand die een product aflegt van het land tot het bord. Doordat wij onze eigen logistieke planning aanhouden, kunnen wij ook voorkomen dat onze bussen leeg op de weg rijden. Daarom halen wij tot wel 10% van onze bestellingen zelf op bij de leverancier. Ook de emballage die bij onze klanten staat, nemen we mee terug.

MVO en duurzaam groen

MVO begint bij jezelf. We gebruiken zo veel mogelijk streekproducten en ook seizoensproducten uit Nederland. Ook het onderhoud van onze eigen tuin en van ons bedrijfsterrein houden we zelf bij, uiteraard zonder bestrijdingsmiddelen.

Bewust zonder plastic verpakking

MVO betekent ook dat we nadenken over het wel of juist niet laten verpakken van onze inkoop. Waar we kunnen, bestellen we onze AGF-producten zonder plastic verpakkingen. Zo kopen we jaarlijks 26 weken lang Spaanse komkommers in, deze bestellen we per 5 pallets x 60 kisten x 36 stuks, zonder plastic. De houdbaarheid is in dit geval 1 tot 2 dagen korter, maar hier kiezen we bewust voor omdat het veel duurzamer is.

MVO doelen 2024 – 2025

Wij vinden het belangrijk dat onze planeet ook leefbaar is voor toekomstige generaties. Daarom bekijken wij elk jaar welke MVO stappen wij in de toekomst kunnen gaan nemen om onze ecologische voetafdruk te beperken. Lees hieronder welke MVO stappen we volgend jaar gaan zetten.

MVO - Boekel AGF

Voedselverspilling minimaliseren door goede doelen te sponsoren

Voedsel weggooien is zonde. Bij Boekel AGF vindt 99,2% van ons AGF een doel. Wij willen dit percentage verhogen naar 99,9% door onze overige AGF te doneren aan voedselbanken in onze omgeving. We doneren bijvoorbeeld ook groenten en fruit aan vluchtelingen uit Oekraïne. Momenteel onderzoeken we een mogelijke samenwerking met kinderboerderijen.

MVO - Boekel AGF

Papier- en inktverbruik

Ons papier- en inktverbruik wordt verder geminimaliseerd. Dit doen we onder andere door de rittenstaten en emballagelijsten te digitaliseren. Pakbonnen worden gemaild. We digitaliseren leveringsbonnen en verzamellijsten. Facturatie gebeurt volledig digitaal. Hierdoor zullen we binnen Boekel AGF 75% minder papier en inkt gaan verbruiken en hebben onze chauffeurs/chauffeuses geen papierwerk meer bij zich in de toekomst.

MVO - Boekel AGF

Onderwijs

We willen maandelijks één school uitnodigen op ons hoofdkantoor om onze jongere generatie kennis te laten maken met onbekende groenten- en fruitsoorten en bewust te laten worden van gezonde voeding.

MVO - Boekel AGF

Schoner rijden

In 2020 is 15% van ons wagenpark vernieuwd met bussen die minder belastend zijn voor het milieu. Eind 2021 was 50% van ons wagenpark vernieuwd en eind 2022 tegen de 70%. In de nieuwe bussen zit onder andere AdBlue dat ervoor zorgt dat de bussen schoner rijden.

Elektrisch rijden is op dit moment technisch niet mogelijk in verband met de koeling die op onze bussen moet zitten.

MVO

Regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw is een benadering van landbouw die gericht is op het herstellen en verbeteren van de gezondheid van ecosystemen, met name de bodem, terwijl tegelijkertijd voedsel wordt geproduceerd. Het doel is om landbouwsystemen te creëren die duurzaam zijn op lange termijn, zowel ecologisch als economisch.

Onze vaste slaboer Frans van Helvoort plant stroken met zonnebloemen om de grond weer optimaal geschikt te maken voor de teelt van sla.

Belangrijke aspecten van regeneratieve landbouw zijn onder meer:

  1. Bodemgezondheid: Het benadrukken van praktijken die de organische stof in de bodem verhogen, zoals het telen van bodembedekkers, gewasrotatie en minimale bodembewerking (bijv. niet-ploegen of verminderde grondbewerking), om de bodemstructuur, vruchtbaarheid en waterretentie te verbeteren.
  2. Biodiversiteit: Het bevorderen van diverse gewasrotaties, het integreren van gewassen en vee, en het handhaven van natuurlijke habitats op boerderijen om een verscheidenheid aan planten- en diersoorten te ondersteunen.
  3. Waterbeheer: Het implementeren van praktijken zoals conservatieve bodembewerking, contourlandbouw en wateropvangtechnieken om erosie te verminderen, de waterinfiltratie te verbeteren en de impact van droogte en overstromingen te beperken.
  4. Koolstofvastlegging: Het gebruik van technieken zoals agroforestry, rotatiebegrazing en het gebruik van bodembedekkers om atmosferisch kooldioxide in de bodem vast te leggen en op te slaan, wat helpt om klimaatverandering tegen te gaan.
  5. Holistic Management: Het hanteren van een holistische benadering van boerderijmanagement, waarbij rekening wordt gehouden met de onderlinge samenhang van bodem, planten, dieren en mensen, en gestreefd wordt naar het verbeteren van de algehele veerkracht en productiviteit van het boerderij-ecosysteem.

Onderzoek wees verder ook uit dat gewassen die op een vruchtbaardere bodem groeien, meer voedingsstoffen en vitamines bevatten dan “normaal” geteelde groenten en fruit. Win-win situatie dus.

Bronnen en meer informatie over regeneratieve landbouw:

Nationaal groeifonds

Wageningen University

Nationaal groeifonds Re-Ge-Nl

“VERSHEID IN ZIJN ELEMENT”